Concept ecologische piramide (2023)

Onderwerpen in de biologie

Verschil tussen plantencel en dierlijke cel Nucleus uitgelegd met zijn structuren Nucleus uitgelegd met zijn soorten en functies Organellen van de cel uitgelegd met hun kenmerken Eukaryote cel uitgelegd met zijn kenmerken Prokaryote cel uitgelegd met zijn structuur Kenmerken van prokaryote cel Concept cel Celtheorie in de biologie Belang en beperkingen van de ecologische piramide Protisten uitgelegd met hun kenmerken Inhoud van het scrotum: epididymis, zaadleider, zaadstreng en cremasterspier Tropische savanne uitgelegd met zijn kenmerken Concept ecologische piramide Hindbrain: Medulla Oblongata en zijn kenmerken Voedselweb uitgelegd met voorbeelden Werkschema biologie, SS1, eerste termijn Werkschema biologie, SS1, 2e termijn Biologie Werkschema, SS1, 3e termijn Mannelijke accessoire geslachtsorganen: zaadblaasjes en bulbourethrale klieren

Academische vragen in de biologie

AlsjeblieftKlik hierom alle vragen en antwoorden te zien

Concept ecologische piramide (1)

Welke van de onderstaande orgels is geen vereiste voor het bovenstaande diagrammannelijk voortplantingssysteem?

 • A. Blaas

 • B. Ureter

 • C. Eikelpenis

 • Meneer getuige

 • E. Bulbourethrale klier

 • F. Bijbal

Awalnootvormig mannelijk accessoire geslachtsorgaangelegen tussen de blaas en de penis is de _____.

 • A. Ejaculatiekanaal

 • B. Bulbourethrale klier

 • C. Prostaatklier

 • D. Dirigent

 • E. Zaadblaasjes

 • F. Bijbal

In een voedselketen worden de primaire consumenten ingedeeldtrofisch niveau_____.

 • Een nul

 • Bot

 • C. Twee

 • D. Drie

 • E. Vier

 • F. Vijf

Koudbloedige dierenworden aangeduid als _____.

 • A. Homeothermen

 • B. Endothermen

 • C. Poilokithermen

 • D. Ectothermen

 • E. Thermothermen

 • F. Geen van bovenstaande

Allereptielenzijn gewervelde dieren.

 • EEN. Klopt

 • B.Fout

_____ cellen zijn verantwoordelijk voor de vorming vanosteoblasten.

 • A. Osteocyten
 • B. Chondrocyten
 • C. Chondroblasten
 • D. Osteoclasten
 • E. Osteoprogenitorcellen
 • F. Osteoblastisch

_____ is een bot waaruit deaxiaal skelet.

 • A. Sleutelbeen
 • B. schouderblad
 • C Patella
 • D. Straal
 • E. Borstbeen
 • F. Dijbeen

Welke van de volgende is onjuist betreffendekraakbeenEnbotten?

 • A. Kraakbeen heeft geen directe bloedtoevoer terwijl botten een directe bloedtoevoer hebben
 • B. Het proces van ossificatie vervangt een kraakbeen tot bot
 • C. Het eiwit waaruit kraakbeen bestaat, wordt chondrine genoemd, terwijl dat waaruit bot bestaat, osseïne wordt genoemd
 • D. Kraakbeen groeit aan beide uiteinden, terwijl botten groeien aan een van de epifysen
 • E. Ze hebben allebei levende cellen in zich
 • F. Haversiaans systeem is afwezig in kraakbeen maar aanwezig in botten

Wat is ecologische piramide?

Een ecologische piramide wordt gedefinieerd als een grafische weergave die de relatie laat zien tussen verschillende organismen die aanwezig zijn in een ecosysteem op hun respectieve tropische niveaus.

Bedenk dat het trofische niveau van een organisme de specifieke positie is die dat organisme inneemt in een voedselketen of voedselweb. Deze posities (trofische niveaus) omvatten:

 • Producenten (trofisch niveau 1)

 • Primaire consumenten (trofisch niveau 2)
 • Secundaire consumenten (trofisch niveau 3)
 • Tertiaire consumenten (trofisch niveau 4)
 • Decomposers (trofisch niveau 5)

Lees hier meer over het concept voedselketen.

De ecologische piramide is altijd aanwezig in een ecosysteem. Dit concept van ecologische piramide werd voor het eerst geïllustreerd door Evylen Hutchinson G. en Raymond Lindeman in 1942.

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn ecologische piramides piramidaal (of driehoekig) van vorm, waarbij de basis de breedste of breedste is omdat deze bestaat uit de producenten in het ecosysteem en ze zijn altijd talrijk in aantal. De top van deze piramide is het smalst omdat deze bestaat uit de tertiaire consumenten die altijd klein in aantal zijn.

Opmerking: De vernauwing aan de top van een ecologische piramide betekent het verlies van energie in wat een 'energiepiramide' wordt genoemd.

Lees hier de introductie van een ecosysteem.

Een ecologische piramide wordt vaak voedselpiramide, trofische piramide, energiepiramide of Eltoniaanse piramide genoemd. Ondertussen is het opmerkelijk om te stellen dat ecologische piramides beginnen aan de basis (breedste) en eindigen aan de top (smalste). Dit is weergegeven in onderstaande afbeelding:

Concept ecologische piramide (2)


Uit het bovenstaande diagram, de primaire consumenten (sprinkhanen) voedden zich met de grassen (producenten) en wonnen daarbij 1.000 kcal aan energie. Het grootste deel van de verbruikte energie zou echter worden gebruikt voor hun metabole activiteiten zoals springen, ademhaling, beweging, voortplanting enzovoort. Begrijp ook dat alle levende organismen energie in de vorm van warmte aan hun omgeving moeten verliezen. Dit is het gevolg van hun metabole activiteiten.

Lees hier meer over de kenmerken van levende organismen.


Verwijzend naar het diagram consumeerden de secundaire consumenten de sprinkhanen (primaire consumenten) en konden ze slechts 10 kcal aan energie krijgen. Dit komt omdat de sprinkhanen al wat energie in de vorm van warmte aan de omgeving hadden verloren.

Evenzo zullen de secundaire consumenten ook een deel van de verbruikte energie (10 kcal) gebruiken voor hun metabole activiteiten, waardoor ze wat energie in de vorm van warmte aan de omgeving verliezen.

Ten slotte consumeerde de tertiaire consument de secundaire consumenten en kon hij 1 kcal energie krijgen. Dit komt omdat de secundaire verbruikers al 9 kcal aan energie in de vorm van warmte aan de omgeving hadden verloren.

Opmerking: Als student moet je de 2 kunnen aangevenzdwet van de thermodynamica omdat het alles te maken heeft met energietransformatie en warmteverlies naar de omgeving.

De 2zdwet van de thermodynamica, met betrekking tot voedselketentoestanden aldus:

Tijdens de energietransformatie of -overdracht gaat er wat energie verloren in de vorm van warmte aan de omgeving.

Het begrip warmte en temperatuur lees je hier.

Soorten ecologische piramides

We hebben drie soorten ecologische piramides. Dit zijn:

 1. Piramide van energie

 2. Piramide van biomassa

 3. Piramide van getallen

  Lees hier het belang en de beperkingen van de ecologische piramide.

Deel dit artikel alstublieft via de onderstaande links:

Concept ecologische piramide (3)

Klik hier om meer te lezen over Len Academy Smart School Software. Neem contact met ons op voor een standaard website tegen een betaalbare prijs

AlsjeblieftKlik hierom Len Academy te volgen op Google Nieuws.

AlsjeblieftRegistreer hierofHier inloggenom bij te dragen aan dit onderwerp door te reageren in het onderstaande vak.

Verbazingwekkende feiten in de biologie

Ruslandis de thuisbasis van het grootste bosgebied ter wereld met een landmassa van 815 miljoen hectare

Concept ecologische piramide (4)

Gigantische inktvisleeft diep in de oceaan en ze hebben de grootste ogen ter wereld

De bewegingen van devingersworden gecontroleerd door spieren van de handpalmen en voorhanden

Concept ecologische piramide (5)

Vogelbekdier(ook wel het eendenbekvogelbekdier genoemd) is een eierleggend, semi-aquatisch zoogdier dat voorkomt in het oosten van Australië. Het heeft geen maag en als zodanig gaat het voedsel van de mond door de slokdarm en rechtstreeks naar hun darmen.

Concept ecologische piramide (6)

Kogelvisbevatten een toxine genaamd tetrodotoxine. Dit maakt ze vies smakend en giftig voor roofdieren. Tetrodotoxine is ongeveer 1200 keer giftiger dan cyanide, en er zit genoeg gif in één kogelvis om 30 volwassen mensen te doden. Helaas is er geen bekend tegengif voor dit gif.

Interessant is dat een delicatesse in Japan (genaamdfugu) is gemaakt van kogelvis. Deze maaltijd is erg duur en moet worden bereid door getrainde en gediplomeerde chef-koks. Een onjuiste bereiding van fugu kan leiden tot de dood van de klant. Helaas worden dergelijke sterfgevallen jaarlijks geregistreerd

Concept ecologische piramide (7)​​​​​​

Wombatszijn het enige dier met een kubusvormige poep. Ze kunnen deze kubusvormige poep stapelen en daarmee hun territorium afbakenen

Concept ecologische piramide (8)

Robert Wadlow(1918-1940) blijft de langste man ooit geregistreerd in het Guinness World Records. Hij was een Amerikaan die op 8 voet, 11 inch stond.

Een abnormaal vergrote hypofyse had geresulteerd in de gigantische omvang van Robert Wadlow.

Kakkerlakis het snelste landdier op zes poten

Concept ecologische piramide (9)

Net als mensen, allemaalapenlachen als je gekieteld wordt

Concept ecologische piramide (10)

Eenstruisvogel oogis groter dan zijn hersenen

Opmerkelijke punten in de biologie

Concept ecologische piramide (11)

Eenslagaderbestaat uit drie lagen:

 • De buitenste laag wordt tunica adventitia (of tunica extern) genoemd. Het bestaat voornamelijk uit collageenvezels en bindweefsels die de slagaders verankeren aan andere nabijgelegen weefsels.

 • De middelste laag heet tunica media. Het bestaat uit gladde spieren en elastische vezels die de slagader ondersteunen bij het transporteren van bloed onder hoge druk.

 • De binnenste laag wordt tunica intima (of tunica internal) genoemd. Het is bekleed met een glad weefsel dat endotheel wordt genoemd en bestaat uit een fijn netwerk van bindweefsels.

Lees hier meer over de lagen van een slagader

Alle levende organismen bezitten verschillende kenmerken om te kunnen overleven in hun omgeving. Dit is het concept vanaanpassing. Een vis kan bijvoorbeeld in het water leven omdat hij kieuwen en vinnen heeft.

Ook kan een kameel overleven in de woestijn omdat hij grote voeten heeft om te helpen bij het lopen op zand zonder te zinken. Het heeft ook lange wimpers om het te beschermen tegen opwaaiend zand en wind.

Planten kunnen ook in verschillende habitats leven omdat ze de vereiste aanpassingskenmerken hebben voor die habitat. Bijvoorbeeld:

 • Planten die in/op het water leven worden hydrofyten genoemd.

 • Planten die op het land met een matige hoeveelheid water leven, worden mesofyten genoemd.

 • Planten die op woestijnen of dorre gronden leven, worden xerofyten genoemd.

Het punt is:

Alle organismen hebben verschillende kenmerken waardoor ze zich kunnen aanpassen aan hun leefgebied

  Om iets als levend te beschouwen, moet het alle eigenschappen bezittenbasiskenmerken van het leven. Deze omvatten:

  1. Beweging

  2. Ademhaling

  3. Voeding

  4. Prikkelbaarheid of gevoeligheid

  5. Groei

  6. uitscheiding

  7. Reproductie

  8. Dood

  9. Aanpassing

  10. Concurrentie

  Lees hier de uitleg over alle basiskenmerken van het leven

  Tijdens inspannende oefeningen zoals sprinten of hardlopen, kan je lichaam juist werken in het tekort aan zuurstof. Gedurende deze tijd is uw lichaam zuurstof verschuldigd (de zogenaamdeZuurstof tekort) en moet worden aangevuld of terugbetaald nadat de oefening is gestopt. Dit is de reden waarom je teveel zuurstof inademt nadat je gestopt bent met trainen.

  Dit is het concept vananaërobe ademhaling

  Concept ecologische piramide (12)

  Avoedselketenis een diagram dat de relatie tussen planten en dieren binnen een habitat laat zien op basis van hoe ze van elkaar afhankelijk zijn voor voedsel.

  Opmerking:Habitat is een plaats waar een organisme leeft. Het is van drie soorten:

  • Terrestrisch (land)
  • Aquatisch (Water)
  • Boom (Boomtoppen)

  U kunt hier lezen over de voedselketen

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Rev. Porsche Oberbrunner

  Last Updated: 13/06/2023

  Views: 5928

  Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rev. Porsche Oberbrunner

  Birthday: 1994-06-25

  Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

  Phone: +128413562823324

  Job: IT Strategist

  Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

  Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.