200 actieve en passieve stemvoorbeelden met antwoorden [+PDF] - EngDic (2023)

25 actieve en passieve stemvoorbeelden met antwoorden! In het Engels zijn er twee stemmen: deactieve stemen de passieve stem. Deactieve stemkomt vaker voor en is beknopter. Delijdende vormkomt minder vaak voor, maar kan handig zijn om de ontvanger van een actie te benadrukken of om de acteur te verbergen. Dit artikel geeft voorbeelden van beide stemmen met antwoorden.

De actieve stem wordt meestal gebruikt wanneer de acteur duidelijk is en de passieve stem wordt gebruikt wanneer het handiger is om de acteur te verbergen. De lijdende vorm introduceert een nieuw werkwoord in plaats van het oorspronkelijke lijdend voorwerp.

Inhoudsopgave

Definitie van actieve stem en passieve stem

Actieve stem:Actieve stem is een grammaticale constructie waarin het onderwerp van een zin de actie uitvoert die wordt aangegeven door het werkwoord. In zinnen met een actieve stem is het onderwerp de uitvoerder van de actie en heeft het werkwoord de actieve vorm.Bijvoorbeeld, in de zin "John schopte de bal,""John"is het onderwerp,"geschopt"is het werkwoord, en"de bal"is het voorwerp.

Lijdende vorm:Passieve stem is een grammaticale constructie waarin het onderwerp van een zin de actie krijgt die wordt aangegeven door het werkwoord. In passieve stemzinnen is het onderwerp de ontvanger van de actie en heeft het werkwoord de passieve vorm. Het object van de actieve stemzin wordt het onderwerp in de passieve stemzin. Bijvoorbeeld, in de zin "The ball was kicked by John,""De bal"is het onderwerp,"werd geschopt"is de passieve werkwoordsuitdrukking, en"door Jan"geeft de doener van de actie aan.

Structuur van actieve en passieve stem

De structuur van actieve stem en passieve stem kan als volgt worden beschreven:

Actieve stem:Onderwerp + werkwoord + object

Voorbeeld:

  • John (onderwerp) + geschopt (werkwoord) + de bal (object).

Lijdende vorm:Onderwerp + hulpwerkwoord (be) + voltooid deelwoord (werkwoord) + (door) + agent (optioneel)

Voorbeeld:

  • De bal (onderwerp) + was (hulpwerkwoord) + geschopt (voltooid deelwoord) + door John (agent).

In passieve vorm wordt het onderwerp van de actieve stemzin het object in de passieve stemzin. Het hulpwerkwoord"zijn"wordt in verschillende tijden gebruikt (bijv. is, ben, zijn, was, waren, is geweest, enz.), afhankelijk van de tijd van de actieve zin. De voltooid deelwoordvorm van het hoofdwerkwoord wordt gebruikt in passieve zinnen. De agent (uitvoerder van de actie) is optioneel en kan worden opgenomen in het voorzetsel"door"om aan te geven wie de actie heeft uitgevoerd.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle actieve stemzinnen kunnen worden omgezet in passieve stem, omdat de passieve stem de ontvanger van de actie benadrukt in plaats van de doener.

200 actieve en passieve stemvoorbeelden met antwoorden [+PDF] - EngDic (1)

Actieve stem en passieve stemVoorbeelden met antwoorden

Hier zijn enkele voorbeelden van actieve en passieve stemzinnen samen met hun antwoorden:

ActiefSarah schopte de bal.
PassiefDe bal werd getrapt door Sarah.
ActiefJan schilderde het huis.
PassiefHet huis is geschilderd door John.
ActiefDe hond achtervolgde de kat.
PassiefDe kat werd achtervolgd door de hond.
ActiefZe schreef een boek.
PassiefEr is een boek door haar geschreven.
ActiefZe hebben een brug gebouwd.
PassiefEr is door hen een brug gebouwd.
ActiefDe leraar beoordeelde de papieren.
PassiefDe papers werden beoordeeld door de docent.
ActiefHij repareerde de auto.
PassiefDe auto is door hem gerepareerd.
ActiefDe storm verwoestte het huis.
PassiefHet huis is verwoest door de storm.
ActiefDe chef kookte de maaltijd.
PassiefDe maaltijd was gekookt door de chef-kok.
ActiefDe zanger zong een liedje.
PassiefEr werd een lied gezongen door de zanger.
ActiefDe politieagent hield de verdachte aan.
PassiefDe verdachte is door de politieagent aangehouden.
ActiefHet bedrijf nam een ​​nieuwe medewerker aan.
PassiefHet bedrijf heeft een nieuwe medewerker aangenomen.
ActiefDe kinderen hebben er een puinhoop van gemaakt.
PassiefEr is een puinhoop gemaakt door de kinderen.
ActiefDe dokter schreef medicijnen voor.
PassiefMedicatie werd voorgeschreven door de dokter.
ActiefDe brandweer heeft de kat gered.
PassiefDe kat is door de brandweer gered.
ActiefZe hebben de bijeenkomst afgezegd.
PassiefDe bijeenkomst is door hen geannuleerd.
ActiefDe commissie keurde het voorstel goed.
PassiefHet voorstel werd goedgekeurd door de commissie.
ActiefHet bedrijf heeft een nieuw product uitgebracht.
PassiefHet bedrijf heeft een nieuw product uitgebracht.
ActiefDe leerlingen voerden een toneelstuk op.
PassiefEr werd een toneelstuk opgevoerd door de leerlingen.
ActiefZe heeft een cake gebakken.
PassiefEr is een cake door haar gebakken.
ActiefDe computer loste het probleem op.
PassiefHet probleem is opgelost door de computer.
ActiefDe dief heeft het geld gestolen.
PassiefHet geld is gestolen door de dief.
ActiefHet bedrijf heeft de opdracht gegund.
PassiefHet contract werd gegund door het bedrijf.
ActiefDe ontwerper heeft een nieuw logo gemaakt.
PassiefDe ontwerper heeft een nieuw logo gemaakt.
ActiefDe leraar gaf de leerlingen een test.
PassiefDe leerlingen kregen een toets van de leraar.

Actieve en passieve stemvoorbeelden voor alle tijden met antwoorden

Voorbeelden van actieve en passieve stemmen in de tegenwoordige tijd

Actieve stemstructuur: Onderwerp + Werkwoord (basisvorm) + Object

Passieve stemstructuur: Onderwerp + Hulpwerkwoord (is/zijn) + Voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord) + by + Agent (optioneel)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
De kat vangt de muis.De muis wordt gevangen door de kat.
Hij geeft de planten elke ochtend water.Elke ochtend krijgen de planten water.
Ze schrijft een e-mail naar haar vriend.Een e-mail is door haar naar haar vriend geschreven.
Elk weekend maken ze het huis schoon.Het huis wordt elk weekend schoongemaakt.
De docent legt de les uit aan de leerlingen.De les wordt door de docent aan de leerlingen uitgelegd.
We voetballen in het park.Er wordt door ons gevoetbald in het park.
Hij eet een appel als ontbijt.Een appel wordt door hem als ontbijt gegeten.
Ze geeft de hond twee keer per dag eten.De hond wordt twee keer per dag door haar gevoerd.
Ze sturen uitnodigingen naar de gasten.Uitnodigingen worden door hen naar de gasten gestuurd.
Het bedrijf produceert goederen van hoge kwaliteit.Hoogwaardige goederen worden geproduceerd door het bedrijf.

Voorbeelden van actieve en passieve stemmen in de tegenwoordige tijd

Actieve stemstructuur: Onderwerp + ben/is/zijn + Werkwoord (-ing vorm) + Object

Passieve stemstructuur: Onderwerp + ben/is/zijn + wezen + Voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord) + door + Agent (optioneel)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
Ze is nu aan het koken.Het avondeten wordt nu door haar gekookt.
Ze kijken een film in de bioscoop.Er wordt door hen een film gekeken in de bioscoop.
Hij schrijft een brief aan zijn ouders.Er wordt door hem een ​​brief aan zijn ouders geschreven.
We studeren voor het examen.Het examen wordt door ons ingestudeerd.
De kinderen spelen in de tuin.In de tuin wordt gespeeld door de kinderen.
Ik ben een boek aan het lezen in mijn kamer.In mijn kamer wordt door mij een boek gelezen.
Ze schilderen de muren van het huis.De muren van het huis worden door hen geschilderd.
De chef bereidt een heerlijke maaltijd.Er wordt een heerlijke maaltijd bereid door de chef.
De arbeiders bouwen een nieuwe brug.Er wordt een nieuwe brug gebouwd door de arbeiders.
Hij rijdt vanmorgen naar zijn werk.Vanmorgen wordt er door hem naar het werk gereden.

Actieve en passieve stemvoorbeelden in tegenwoordige tijd

Actieve stemstructuur: Onderwerp + hebben/heeft + Voltooid deelwoord (derde vorm van het werkwoord) + Object

Passieve stemstructuur: Onderwerp + zijn/is + geweest + voltooid deelwoord (derde vorm van het werkwoord)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
Ze heeft haar huiswerk afgemaakt.Haar huiswerk is door haar gemaakt.
Ze hebben de Eiffeltoren bezocht.De Eiffeltoren is door hen bezocht.
Hij heeft een brief geschreven aan zijn baas.Er is door hem een ​​brief geschreven aan zijn baas.
Die film hebben we al eerder gezien.Die film is eerder door ons bekeken.
Het team heeft het kampioenschap gewonnen.Het kampioenschap is gewonnen door het team.
Ik heb deze maand drie boeken gelezen.Drie boeken zijn deze maand door mij gelezen.
Ze hebben hun project afgerond.Hun project is door hen afgerond.
Ze heeft heerlijk gekookt.Er is een heerlijke maaltijd door haar gekookt.
Wij hebben het pakket ontvangen.Het pakket is door ons ontvangen.
Hij heeft de auto gerepareerd.De auto is door hem gerepareerd.

Actieve en passieve stemvoorbeelden in de tegenwoordige tijd van de ononderbroken tijd

Actieve stemstructuur: Onderwerp + zijn/is + geweest + Werkwoord (-ing vorm) + Object

Passieve stemstructuur: Onderwerp + zijn/is + geweest + zijn + Voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord) + door + Agent (optioneel)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
Ze heeft drie uur gestudeerd.Er is drie uur door haar gestudeerd.
Ze zijn de hele dag aan het tennissen.Tennis is de hele dag door hen gespeeld.
Hij werkt sinds de ochtend aan het project.Het project is door hem sinds de ochtend aan gewerkt.
We wachten al een uur op de bus.De bus staat al een uur op ons te wachten.
De kinderen kijken al heel lang tv.Er wordt al heel lang tv gekeken door de kinderen.
Ik ben zes maanden Spaans aan het leren.Spaans is door mij zes maanden geleerd.
Ze praten al eeuwen aan de telefoon.Telefoongesprekken worden al eeuwenlang door hen nagepraat.
Ze oefent al uren op de piano.De piano is urenlang door haar geoefend.
We hebben regelmatig gesport.Er is door ons regelmatig gesport.
Hij heeft dat boek wekenlang gelezen.Dat boek wordt al weken door hem gelezen.

Voorbeelden van actieve en passieve stemmen in de verleden tijd

Actieve stemstructuur: Onderwerp + Werkwoord (verleden vorm) + Object

Passieve stemstructuur: Onderwerp + was/waren + Voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
Ik schreef een brief.Er is een brief door mij geschreven.
Ze heeft een cake gebakken.Er is een cake door haar gebakken.
Ze hebben de auto gerepareerd.De auto is door hen gerepareerd.
Hij schilderde de muur.De muur is door hem geschilderd.
We hebben een film gekeken.Er werd een film door ons bekeken.
De docent heeft de examens nagekeken.De examens werden beoordeeld door de docent.
Hij repareerde de computer.De computer is door hem gerepareerd.
Ze plantten bomen in het park.Door hen werden bomen in het park geplant.
Ze zong een liedje.Er werd een liedje door haar gezongen.
We hebben het huis schoongemaakt.Het huis is door ons schoongemaakt.

Voorbeelden van actieve en passieve stemmen in de verleden tijd

Actieve stemstructuur: Onderwerp + was/waren + Werkwoord (-ing vorm) + Object

Passieve stemstructuur: Onderwerp + was/waren + wezen + voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
Ze was eten aan het koken.Het avondeten werd door haar gekookt.
Ze waren aan het voetballen.Er werd door hen gevoetbald.
Hij was een boek aan het lezen.Er werd een boek door hem gelezen.
We waren een film aan het kijken.Er werd een film door ons bekeken.
Ik was een e-mail aan het schrijven.Er werd een e-mail door mij geschreven.
De kinderen zongen een liedje.Er werd een liedje gezongen door de kinderen.
Hij reed naar zijn werk.Er werd door hem naar het werk gereden.
Ze bespraken het plan.Het plan werd door hen besproken.
Ze was een schilderij aan het schilderen.Er werd een schilderij door haar geschilderd.
We waren aan het studeren voor het examen.Het examen werd door ons ingestudeerd.

Voorbeelden van actieve en passieve stemmen in de voltooid verleden tijd

Actieve stemstructuur: Onderwerp + had + Voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord) + Object

Passieve stemstructuur: Onderwerp + was + geweest + Voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
Ik had mijn huiswerk af.Mijn huiswerk was door mij afgemaakt.
Ze had eten gekookt.Het avondeten was door haar gekookt.
Ze hadden de auto gerepareerd.De auto was door hen gerepareerd.
Hij had een brief geschreven.Er was een brief van hem geschreven.
We hadden de film gezien.De film was door ons bekeken.
De leraar had de examens nagekeken.De examens waren nagekeken door de docent.
Hij had de computer gerepareerd.De computer was door hem gerepareerd.
Ze hadden bomen geplant in het park.Er waren door hen bomen in het park geplant.
Ze had een liedje gezongen.Er was een liedje door haar gezongen.
We hadden het huis schoongemaakt.Het huis was door ons schoongemaakt.

Actieve en passieve stemvoorbeelden in Past Perfect Continuous Tense

Actieve stemstructuur: Onderwerp + was + geweest + Werkwoord (-ing vorm) + Object

Passieve stemstructuur:Onderwerp + was + geweest + zijn + Voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord) + door + Agent (optioneel)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
Ik had de hele nacht gestudeerd.Ik had de hele nacht gestudeerd.
Ze had uren aan het project gewerkt.Er was uren aan het project gewerkt door haar.
Ze waren al sinds de ochtend aan het tennissen.Tennis hadden ze sinds de ochtend gespeeld.
Hij stond al een hele tijd op de bus te wachten.Hij had lang op de bus gewacht.
We waren al tijden aan de telefoon.Telefoneren deden we al tijden.
Het team had ijverig geoefend.Er werd door het team ijverig geoefend.
Hij was de hele dag bezig geweest met het repareren van de auto.De auto was de hele dag door hem gerepareerd.
Ze waren aan het tuinieren in de achtertuin.Tuinieren was door hen in de achtertuin gedaan.
Ze zong al jaren in het koor.Zingen in het koor deed ze al jaren.
We waren samen aan het koken geweest.Het avondeten was door ons samen gekookt.

Actieve en passieve stemvoorbeelden in toekomstige eenvoudige tijd

Actieve stemstructuur: Onderwerp + zal/zal + Werkwoord (basisvorm) + Object

Passieve stemstructuur: Onderwerp + zal/zal + zijn + Voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
Hij zal het rapport schrijven.Het rapport wordt door hem geschreven.
Zij gaan de bomen planten.De bomen worden door hen geplant.
Zij zal de klas lesgeven.De les wordt door haar gegeven.
Wij boeken de tickets.De tickets worden door ons gereserveerd.
Het bedrijf gaat een nieuw product lanceren.Het bedrijf zal een nieuw product lanceren.
Zij gaan het pakket bezorgen.Het pakket wordt door hen bezorgd.
Hij zal het huis schoonmaken.Het huis wordt door hem schoongemaakt.
We zullen het project afmaken.Het project wordt door ons afgewerkt.
Ze gaat een taart bakken.Er wordt een taart door haar gebakken.
Het team zal de wedstrijd winnen.De wedstrijd wordt gewonnen door het team.

Actieve en passieve stemvoorbeelden in toekomstige continue tijd

Actieve stemstructuur: Onderwerp + zal/zal + zijn + Werkwoord (-ing vorm) + Object

Passieve stemstructuur: Onderwerp + zal/zal + zijn + zijn + voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
Ze gaan het huis schilderen.Het huis wordt door hen geschilderd.
Ze gaat een liedje zingen.Er wordt een lied door haar gezongen.
Hij komt het pakket bezorgen.Het pakket wordt door hem bezorgd.
We gaan avondeten koken.Het diner wordt door ons gekookt.
Ze gaan een nieuwe brug bouwen.Er wordt door hen een nieuwe brug gebouwd.
Ze gaat een roman schrijven.Er wordt een roman van haar geschreven.
Hij gaat een website ontwerpen.Er zal een website door hem ontworpen worden.
We gaan bomen planten.Bomen worden door ons geplant.
Zij gaan zich voorbereiden op het examen.Het examen wordt door hen voorbereid.
Ze gaat een trui breien.Er wordt door haar een trui gebreid.

Actieve en passieve stemvoorbeelden in toekomstige perfecte tijd

Actieve stemstructuur: Onderwerp + zal/zal + hebben + Voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord) + Object

Passieve stemstructuur: Onderwerp + zal/zal + zijn + geweest + Voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
Zij zullen het project hebben voltooid.Het project zal door hen zijn afgerond.
Ze zal haar huiswerk af hebben.Haar huiswerk zal af zijn.
Hij zal het rapport geschreven hebben.Het rapport zal door hem geschreven zijn.
We zullen onze doelen hebben bereikt.Onze doelen zullen bereikt zijn.
Het team zal het kampioenschap hebben gewonnen.Het kampioenschap zal gewonnen zijn door het team.
Ze zullen hun huis hebben verkocht.Hun huis zal verkocht zijn.
Ze zal haar diploma hebben behaald.Haar diploma zal behaald zijn.
Hij zal zijn boek gepubliceerd hebben.Zijn boek zal verschenen zijn.
We zullen alle continenten hebben bezocht.Alle continenten zullen door ons bezocht zijn.
Het bedrijf zal zijn nieuwe product gelanceerd hebben.Het nieuwe product zal door het bedrijf zijn gelanceerd.

Actieve en passieve stemvoorbeelden in Future Perfect Continuous Tense

Actieve stemstructuur: Onderwerp + zal/zal + zijn + geweest + Werkwoord (-ing vorm) + Object

Passieve stemstructuur: Onderwerp + zal/zal + zijn + geweest + zijn + Voltooid deelwoord (derde vorm van werkwoord) + door + Agent (optioneel)

Actieve stem en passieve stemvoorbeelden met antwoorden:

Actieve stem:Lijdende vorm
Ze zal zes uur hebben gestudeerd.Er zal zes uur door haar gestudeerd zijn.
Ze zullen de hele dag aan het project hebben gewerkt.Er zal door hen de hele dag aan het project gewerkt zijn.
Hij zal al sinds de ochtend op je wachten.Je zult sinds de ochtend door hem hebben gewacht.
We zullen twee weken onderweg zijn.Het reizen zal door ons voor twee weken zijn gedaan.
De kinderen zullen uren in het park hebben gespeeld.Het park zal urenlang bespeeld zijn door de kinderen.
Ik zal maandenlang piano hebben geoefend.De piano zal maandenlang door mij geoefend zijn.
Ze zullen lang over de kwestie hebben gediscussieerd.De kwestie zal lang door hen zijn besproken.
Ze zal sinds de middag aan het koken zijn.Het avondeten zal sinds de middag door haar zijn gekookt.
We zullen een uur op de bus hebben gewacht.De bus zal door ons een uur gewacht hebben.
Hij zal de hele dag de motor van de auto hebben gerepareerd.De motor van de auto zal de hele dag door hem gerepareerd zijn.

Download actieve en passieve stemvoorbeelden met antwoorden pdf

Download PDF

Verwant:

  1. Passieve stemregels
  2. 100 voorbeelden van actieve en passieve stem
  3. 20 voorbeelden van actieve en passieve stem
  4. Oefeningen van actieve en passieve stem

200 actieve en passieve stemvoorbeelden met antwoorden [+PDF] - EngDic (2)

Opmerking:De actieve stem komt vaker voor en is beknopter dan de passieve stem. De lijdende vorm kan handig zijn om de ontvanger van een actie te benadrukken of om de acteur te verbergen. Dit artikel heeft voorbeelden gegeven van beide stemmen met antwoorden.

Laatst bijgewerkt op 22 mei 2023 om 05:47 uur

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 08/10/2023

Views: 5953

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.